Tagged: Buddhism

Thai Buddhist Proverbs IV

More proverbs from Proverbs I Like สุภาษิตที่ข้าพเจ้าชอบ
by Buddhadasa Bhikkhu พุทธทาสภิกขุ

Many thanks to Ponyo (PonyoThai) for her invaluable help.

For previous entries in this translation series, see Thai Buddhist Proverbs I, II & III

Leklai rainbow bracelet (Source: samulet.com)

*

ถ้อยคำที่ใช้เป็นประโยชน์ จัดเป็นสุภาษิตได้ทั้งนั้น
Every invaluable utterance can be considered a proverb.
.
คำสุภาษิตที่ท่านรุ้สึกว่าตื้นๆ ชืดๆนั่นแหละ อาจจะเป็นเพราะลึกเกินไป สำรับท่านก็ได้
That proverb which you find too simple, maybe it’s because it is too profound for you.
.
จัดเป็นอมตภาษิต เพราะใช้ได้ตลอดกาลนิรันดร
A proverb may be considered immortal because it will always be invaluable.
.
จัดเป็นอมตภาษิต เพราะช่วยให้คนเอาชนะความตายได้ ไม่อย่างใดก็อย่างนึ่ง
A proverb may be considered immortal because it helps people triumph over death one way or the other.
.
สุภาษิตเป็นปกาศิต และลิขสิทธิ์ของธรรมชาติ
Proverbs are sacred words and the copyright of nature.
.
ถ้าท่านเห็นแก่กิน ไม่เท่าไรก็ไม่มีอะไรจะกิน
If you think only about eating, soon you won’t have anything left to eat.
.
ถ้าท่านทำใจให้สงบ ท่านจะพบความสุขที่เยือกเย็นอยู่ตลอดเวลา
If you know how to put quiet in your heart, you will find cool happiness everywhere. (In Thailand, where the weather can be very hot, coolness has very positive implications.)
.
ถ้าท่านทำดีเพื่อเด่น ก็ถูกเขารุมกันเขม่น แม้จากญาติมิตรของตนเอง
If you do good just for show, no one will like you, not even your relatives and friends.
.
ถ้าท่านหวังพึ่งแต่คนอื่น ก็มีวันที่จะต้องกลืนนำ้ตาตนเอง
If you know nothing but to rely on others, one day you’ll have to swallow your bitter tears.
.
จะจบเกมทั้งหมดทั้งสิ้นของชีวิต ก๊ต่อเมื่อการมองเห็นชีวิต ว่าเป็นของไม่ใช่ตน
You can end that game of life once and for all as long as you see your life as a thing rather than a self.
.
ถ้าท่านหูเบาใจเบา ชีวิตของเราก๊จะเป็นนุ่นปลิวไปตามลม จนตามจับกันไม่หวาดไหว
The life of a gullible person is like cotton fluff in the wind; he or she cannot take hold of it.
.
ถ้าพูดโดยไม่คิด มันจะกลายเป็นพิษกลับมาหาท่าน อย่างสุดที่จะป้องกัน
Thoughtless words will come back at you like poison against which there is no antidote.
.
ถ้าไม่มีความทุกข์แล้ว จะสร้างความสุขขึ้นบนรากฐานอะไร จงขอบใจความทุกข์กันเสียบ้าง
Without the experience of suffering, what measure will you have of happiness? Therefore, give a little appreciation to suffering.
.
ปิดปากให้เป็นใบ้ ไม่พูดจา ดีกว่าเปิดปากไว้นินทาเพื่อนบ้าน ไม่ต้องกลัวใครจะหาว่าเป็นคนโง่คนขลาด
Keeping silent is so much better than gossiping about one’s neighbors, so don’t be afraid of being derided as unintelligent or shy.
.
กินอยู่แต่พอดี แม้ผีจะหัวเราะ ก็ยังดีกว่ากินดีอยู่ดี จนผีกลัว
To eat with moderation, even if a ghost laughs at you, is better than to eat so much as to frighten the ghost.
.
ความกล้าที่ความกลัวหรือความจำเป็นบังคับให้เกิดขึ้น ก็คือความวิกลจริตชนิดหนึ่ง
Born of fear or necessity, courage is a form of madness.
.
เศรษฐีมีเงน จะชั่วช้าสามานย์สักปานใดก็ยังมีคนนับถือ แต่ผีไม่นับถือ แม้ผีเรือนเศรษฐีนั้นก๊ตาม
No matter how much an evil person he shows himself to be in all his doings, a rich man will always find people who respect him. But spirits don’t respect him. Not even the guardian spirit of his house.
.
พูดว่า “ทำบุญเข้าไว้จะได้ไปสวรรค์” ทั้งที่ยังไม่รู้จักเลยว่าบุญและสวรรค์นั้นคืออะไร และจะเป็นไปได้อย่างไร
People keep saying “good deeds lead to heaven” without having the least idea what goods deeds are nor heaven nor how this is possible.
.
ยิ่งทำเด่น ยิ่งถูกคนเขาเขม่น และคอยสมน้ำหน้า เมื่อความเด่นพังทลายลง
The more distinction you achieve, the more people take umbrage at you and wait for the moment of your collapse when they can say “it serves him right.”
.
พี่เกรงกลัวกฎหมาย น้องไม่กลัว ก็เป็นอันว่าคลานตามกันมาเพื่อรับผลต่างกัน
Big brother fears the law, little brother fears it not. Same parents, different results.
.
ผู้ที่สามารถทำสิ่งสำคัญ ให้กลายเป็นสิ่งไม่สำคัญ นั่นแหละคือคนสำคัญที่แท้จริง ซึ่งไม่มีใครรู้จักหรือสนใจ
Someone who knows how to make important things unimportant, here is a really important person. Yet no one knows them nor cares about them.
.
ในสนามกีฬานั่นแหละ มีน้ำใจแห่งความเป็นนักกีฬาน้อยไปกว่าตามถนนหนทางไปเสียอีก ดูให้ดี
There is even less sporting spirit on a sports field than in the street. Pay attention.
.
การฟังความข้างเดียว อย่างดีที่สุดก็ได้ความเพียงครึ่งเดียว หรืออาจไม่ได้ความเสียเลยก็มี
With partiality one at best gets half the thing, and perhaps even nothing at all.
.
ความรู้ครึ่งๆ กลางๆ ทำความเสียหายให้มากกว่าความไม่รู้ มิใช่เสียหายเพียงครึ่งเดียว
Knowing half the story will bring you much more trouble, and not only half so much, than knowing nothing at all.
.
สูเจ้าก็เหมือนใครอื่น ใครอื่นก็เหมือนสูเจ้า ในการที่จะต้องไต่เต้าไปตามผลแห่งกรรมของตน, รู้จักรักกันไว้เถิด
We are all the same in that we all must live according to the law of karma, therefore we must learn to love one another.
.
โจรภัยสิบครั้ง ยังสูญเสียน้อยกว่าอัคคีภัยหนึ่งครั้ง, อัคคีภัยสิบครั้ง ไม่เท่ากิเลสภัยหนึ่งครั้ง
One fire disaster will take you more than ten burglaries, one bad deed is worse than ten fire disasters.
.
ลงโทษคนไม่ผิดหนึ่งคน เสียหายแก่ธรรมะยิ่งกว่าไม่ได้ลงโทษคนผิดร้อยคน
To punish one innocent person is a greater breach of dharma than not to punish one hundred guilty people.
.
เสียใจก็ร้องไห้ ดีใจก็ร้องไห้ เฉยๆก็ร้องไห้ นั้นคือนางฝ้าที่ถูกตะเพิดไล่ลงมาจากสวรรค์
They cry when sad, they cry when happy, they cry when neither sad nor happy: they are angels expelled from heaven.
.
เสียใจก็ด่า ดีใจก็ด่า ไม่มีอะไรก็ด่า คืออสุรกายจอมขลาดจุติมาเกิด
They curse when sad, they curse when happy, they curse when neither sad nor happy: they are reincarnations of cowardly demons.

Thai Mysteries 5

กรรภิรมย์. ฉัตร ๕ ชั้นสำรับหนึ่ง ทำด้วยผ้าขาวลงยันต์เขียนด้วยเสนสีทอง คันฉัตรเป็นไม้ปิดทอง เป็นเครื่องสุงสำหรับกางนำหน้าพระราชยานในพระบวนพยุหยาตรา หรือเชิญนำหน้ากระบวนแห่ช้างเผือกขึ้นระวาง.

Ganpirom: a five-tiered umbrella made of white fabric inscribed with golden magic symbols (yantras) and having a gilded shaft. It is used as a regalia at the front of parading troops or in processions of royal elephants.

From which can be seen the importance of yantras at the highest level of the state.

กระทะทองแดง. กระทะขนาดใหญ่ร้อนจัด ใช้ต้มคนทำบาปในนรกภูมิ.

Krata-tongdeng: burning hot, large frying pans where the sinners are fried in the hell pits.

กระบองกลึง. ไม้ยาวที่กลึงเป็นรูปกระบองมีด้ามจับปิดทอง ใช้สำหรับถือเข้าขบวนแห่ช้าง.

Krabong-kleung: a long wand turned with a lathe and having a gilded handle, carried along at elephant processions.

กระบองแดง. ไม้กระบองกลึงกลม มีด้ามจับปิดทอง ตัวกระบองทาชาดซึ่งมีสีแดง ตอนปลายแกะเป็นลายดอกจอกปิดทอง เป็นของพระราชทานสำหรับหมอหลวง ใช้แสดงสิทธิ์ในการเก็บสมุนไพรได้ทั่วราชอาณาจักร.

Krabong-deng: ‘the red wand,’ a wand turned with a lathe, gilded at the handle, its body coated with vermilion red, its tip gilded too and sculpted in the shape of a shellflower, or water cabbage (Pistia stratiotes). The object is proferred to the royal physician at his investiture and symbolizes the privilege to collect medicinal herbs and plants in the kingdom.

กริ่ง. เครื่องบอกสัญญาณ ใช้วิธีสั่นหรือกด; พระเครื่องรางขนาดเล็ก ทำด้วยโลหะ ภายในองค์พระกลวง มีวัตถุมงคลบรรจุอยู่ เวลาเขย่าจะดังกริ่ง ๆ จึงเรียกว่า พระกริ่ง.

Kring: 1/ the onomatopoeia ‘kring’ 2/ a small-sized, hollow metal amulet inside which is encased a sacred object. When the amulet is shaken, it produces the sound ‘kring kring,’ hence its name pra-kring.

กามภพ. ที่เกิดของผู้ที่ยังข้องเกี่ยวอยู่ในกาม, โลกที่อยู่อาศัยของผู้เสพกาม ได้แก่ อบายภูมิ ๔ (นรกภูมิ ติรัจฉานภูมิ เปรตวิสัยภูมิ อสุรกายภูมิ) มนุษยโลก ๑ และสวรรค์ ๖ ชั้น (จาตุมหาราชิ ดาวดึงส์ ยามา ดุสิต นิมมานนรดี ปรนิมมิตวสวัตดี) รวมเป็น ๑๑, กามภูมิหรือกามธาตุ ก็ว่า.

Kampop: the birthplace of those still involved in carnal lust (kama); the dwelling world of those dependent on sensuality, namely the four abaipum (see that word here) (the hell pits and the respective worlds of beasts, pretas and asuras), the human world, and the six heavens (Tjatumaharachik, Daowadeung, Yama, Dusit, Nimmanoradi, and Paranimmittawat-Sawatdi), eleven in total.

เกียรติมุข. อมนุษย์ซึ่งเป็นบริวารของพระศิวะ รูปหน้าเป็นยักษ์ปนสิงห์ ไม่มีคางตากลมถลน ปากแสยะ ไม่มีร่างกายและแขนขา เชื่อว่าเป็นเทพเจ้ารักษาธรณีประตูเพื่อขับไล่เสนียดจัญไร มักสร้างไว้เหนือซุ้มประตูทางเข้า, กาฬมุขหรือหน้ากาฬ ก็เรียก.

Kiatmuk: ‘glory head,’ a nonhuman being in god Shiva’s retinue. It has a grinning, half-ogre (yaksa) half-singha lion face with no apparent protruding chin. It possesses no body nor limbs. They are believed to be guardian gods of thresholds, driving evil away. They are often engraved on arched gates. Also known as kalamuk or nakan, ‘black head.’

ข้าวเภา. ชื่อข้าวคลุกด้วยสีเหลือง สีแดง ปั้น เป็นก้อน ๆ ใช้ในพิธีธนญชัยบาศรับช้างเผือกของพราหมณ์พฤฒิบาศ. = กระยาสังแวง. ข้าวเสกปั้นเป็นก้อน ๆ ใช้ในพิธีรับช้างเผือก.

Kaopao: lumps of rice mixed with yellow and red pigments, used in the admission ceremony of royal (albino) elephants by preutibat brahmans, i.e. the class of brahman priests dedicated to ceremonies dealing with elephants. Same as Krayasangweng: holy rice in lumps used in the admission ceremony of royal elephants.

So-called brahmans have kept playing a role at the Thai royal court and in Thai society after the introduction of Buddhism, yet they are not recognized as part of the Vedic Hindu world community that includes the religious traditional communities of India, Nepal, and Bali (Indonesia). These priests are often invited to perform ceremonies with Buddhist monks at events such as marriages.

Here is a testimony of their presence from French scholar Pierre Lefèvre-Pontalis (my translation):

‘Like in Cambodia, there still exist today at the court of the Siamese kings brahmans who preside over certain official ceremonies, cast horoscopes, and determine auspicious days and times. Those who serve the brahmanic temple in Bangkok originate from Ligor in the Malay peninsula. Under the direction of Raja Khrou Vamathib, who accompanies the king in all his trips, they have achieved the degree of scepticism and readiness to oblige necessary in a Buddhist court where, if it is not believed in the divinity of the master (Lord Buddha), the idea that any god could be superior to him in the celestial hierarchy would never be admitted. ‘According to the scriptures, Mr Foucher wrote, Shakyamuni himself would always have denied being a god only because he is much more than that.’

The head of the brahmans in Bangkok himself is much at pain to distinguish between the gods that he is serving. Imbued with the idea that the Buddha is superior to all of them, he recognizes as orthodox images of Shiva (in Siamese Phra In Suen) only those representing the highest god having a Buddha sitting in his hair. Vishnu too is admitted only in the quality of Narayan (the Phra Narai of the Siamese), a complex god that procedes directly from Hinduism.’ (Notes sur des amulettes siamoises, 1926)

The original quote:

« Comme au Cambodge, il y a encore de nos jours, à la cour des rois de Siam, des Brahmes qui président à certaines cérémonies officielles, tirent les horoscopes, désignent les jours et les heures favorables. Ceux qui desservent à Bangkok le temple brahmanique sont originaires de Ligor dans la péninsule malaise. Sous la direction de Raja Khrou Vamathib, qui accompagne le souverain dans tous ses déplacements, ils ont atteint le degré de complaisance et de scepticisme nécessaire en une cour bouddhiste, où, si l’on ne croit pas à la divinité du maître, on ne saurait cependant admettre qu’aucun dieu lui soit supérieur dans la hiérarchie céleste. ‘Si l’on en croit les textes, a dit M. Foucher, Çakyamuni lui-même n’aurait toujours nié qu’il fût un dieu que parce qu’il était bien davantage.’

Le chef des Brahmes de Bangkok lui-même a bien de la peine à distinguer les divinités dont il a la garde. Pénétré de l’idée officielle que Bouddha est supérieur à toutes, il ne reconnaît comme images orthodoxes de Siva (Phra In Suen en siamois) que celles où le plus grand des dieux porte un Bouddha assis dans sa chevelure. Visnu lui aussi n’est admis qu’en qualité de Narâyana (Phra Naraï des Siamois), dieu complexe qui procède directement de l’hindouisme. »

คด. วัตถุเนื้อแข็งคล้ายหินที่เกิดอยู่ในสัตย์หรือพืช ถือเป็นเครื่องรางอย่างหนึ่ง.

Kot: an object hard like a stone and found inside some animals and plants, used as amulet.

It is the bezoar, which is considered to have supernatural properties in many, if not all traditions around the world.

คันธมาทน์. ว. ที่ทำสัตว์มัวเมาด้วยกลิ่นหอม. น. ชื่อภูเขา หมายถึง ภูเขาผาหอม.

Kantamat: as an adjective, it means: making animals intoxicated through perfumes. As a noun it designates a legendary mountain, ‘the perfume mountain.’

This mountain is located in Himmapan forest. Its fragrance comes from various wood essences and plants. There are caves in it, namely the golden cave, the crystal cave, and the silver cave. It is inhabited by the Pratyekabuddhas, who became Buddhas without the guidance of Lord Buddha.

งั่ง. ประติมากรรมชนิดหนึ่ง หล่อด้วยโลหะอย่างพระพุทธรูป นั่งขัดสมาธิ ลำตัวเกลี้ยง ไม่มีจีวรและสังฆาฏิ มีแต่กรองคอโลหะที่ใช้หล่อมักประสมทองแดงมากกว่าอย่างอื่น จึงเรียกว่า พระงั่ง ซึ่งแปลว่า พระทองแดง; เรียกพระพุทธรูปที่ยังไม่ได้ทำพิธีเบิกพระเนตร.

Ngang: 1/ a kind of image cast with metal for Buddha images, sitting in samadhi position, with even torso uncovered, having no robe nor sash (two of the three customary garments of monks: see trai-tjiwon here), only a garland around the neck. Being cast with a much greater admixture of copper than other images, it is called pra-ngang (pra-‘copper’) 2/ the name of a Buddha image when it has not yet received the final touch, that is, the completion of the eyes (the ceremony during which this is performed is called pitibeukpranet, that is, ‘the opening up of the eyes.’)

งาสาน, พัดงาสาน. (โบ) พัดยศ สานด้วยงาช้าง เป็นเครื่องหมายของฝ่ายอรัญวาสี.

Ngasan or Pat-ngasan: (formerly) a fan of rank made of ivory, emblem of the Aranyawasi sect–monks who were dwelling in the forest.

จักรวาล. อาณาบริเวณแห่งภพหรือภูมิทั้ง ๓ ตามความเชื่อในพระพุทธศาสนาแบ่งออกเป็น กามาวจรภูมิ รูปาวจรภูมิ และอรูปาวจรภูมิ; เทือกเขาในนิยาย เป็นเหมือนกำแพงล้อมรอบโลก และเป็นเขตกั้นแสงสว่างกับความมืด.

Tjakarawon: (from Sanskrit chakravala) 1/ the three divisions of the universe according to the Buddhist faith, namely a/the worlds of sensuality, b/the worlds of corporeal Brahmans, and c/the worlds of shapeless Brahmans. On these notions, see Ruppaprom and Aruppaprom here; these Brahmans are not the priests but gods 2/ a legendary moutain range surrounding the world like a wall and the border between light and the darkness beyond.

จตุรภูมิ. ภูมิ ชั้น หรือพื้นของจิต มี ๔ ภูมิ คือ ๑. กามาวจรภูมิ ภูมิของผู้ท่องเที่ยวในกามภพ ๒. รูปาวจรภูมิ ภูมิของผู้ท่องเที่ยวในรูปภพ ๓. อรูปาวจรภูมิ ภูมิของผู้ท่องเที่ยวในอรูปภพ ๔. โลกุตรภูมิ ภูมิอันพันจากโลก.

Tjaturapum: the four levels of the mind, namely a/Kamawatjorapum, the reality of those who are travelers in Kampop (the world of the senses, see that word), b/Rupatjorapum, for the travelers in Ruppapop, c/Arupatjorapum, for the travelers in Aruppapop, and d/Lokutarapum, the world detached from the world.

จอ๋. เรียกลิงหรือเด็กที่ซนอย่างลิงว่า อ้ายจ๋อ.

Tjo: the name for addressing a monkey, or a child mischievous like a monkey.

จีนเต็ง. หัวหน้าหรือผู้คุมคนงานที่เป็นชาวจีนในโรงยาฝิ่นหรือบ่อนเป็นต้น.

Tjinteng: the Chinese boss of an opium den or of a gambling den.

ฉัพพยาปุตตะ. พญานาคตระกูลสีรุ้ง.

Chappayaputta: a rainbow-colored naga.

With respect to the color of their scales, there are three other kinds of nagas: golden nagas, green nagas, and black nagas. Rainbow nagas are extremely beautiful.

เฉลว. เครื่องหมายอย่างหนึ่ง ทำด้วยตอกหักขัดกันเป็นมุม ตั้งแต่ ๕ มุมขึ้นไป ใช้ปักบนหม้อต้มยา ปักเป็นเครื่องหมายบนสิ่งของที่จะขาย ปักบอกเขต ปักป้องกันรังควาน เป็นต้น, ฉลิว หรือตาเหลว ก็เรียก.

Chaleo: a sign made of thin bamboo strips crossing themselves at angles in the shape of a five-pointed star. It is stuck above caldrons where medicines are boiled, or on trading goods, or as an indication of place, or as a talisman against possession by ghosts, etc. Also called chaliu or taleo.

As the picture shows, this is the five-pointed star, the pentagram or pentacle (Drudenfuß in German, that is, the foot of the malevolent spirit called a drude–spirits that were believed to have feet like those of geese), and partakes its mystical and apotropaic usages.

ช้างเนียม. ช้างที่มีลักษณะพิเศษ ๓ ประการ ได้แก่ พื้นหนังดำ เล็บดำ และงามีลักษณะอย่างรูปปลีกล้วย.

Chang-niam: an elephant having three distinct qualities, namely a black skin, black toenails, and banana-shaped tusks.

ช้างสำคัญ. (กฎ) ช้างที่มีมงคลลักษณะ ๗ ประการ ได้แก่ ตาขาว เพดานปากขาว เล็บขาว ขนขาว พื้นหนังขาวหรือสีคล้ายหม้อใหม่ ขนหางขาว และอัณฑโกศขาวหรือสีคล้ายหม้อใหม่.

Chang-samkan: (law) an elephant having the seven auspicious marks that make him (given mark 7 I understand it has to be a male: see below) a royal elephant by right, namely white eyes, white palate, white toenails, white hair, white or clay-colored skin, white tail hair, and white or clay-colored penile sheath (as the following picture seems to show; or else this is a appendage of which function I am not cognizant; the word used for mark 7 is rare and direct from Pali/Sanskrit, literally it would mean ‘testicle urn’ but is translated as eggshell, which cannot be correct in the case of elephants).

The marks indicate albinism, hence the more common name of royal elephants as albino elephants (or ‘taro elephants’ because the flesh of the taro root is bright white). All royal elephants, however, are not albino in the scientific sense of the term and yet all possess the seven auspicious marks according to the Thai specialists.

เซียมซี. เครื่องทำนายโชคชะตาตามศาลเจ้าหรือวัด ลักษณะเป็นติ้วไม้ไผ่มีหมายเลขกำกับใส่ในกระบอก ผู้เสี่ยงทายต้องเขย่าให้ร่วงจากกระบอกได้หมายเลขใดก็ไปดูคำทำนายใบเซียมซีหมายเลขนั้น.

Siamsi: (from Chinese) a system of fortune-telling practised in shrines (Chinese) and temples. Bamboo sticks marked with numbers are placed in a cylinder, the person shakes the cylinder until one or several sticks fall off and then deciphers the meaning of the numbers on a poster. (See also Tiu)

This Chinese ancient practice has a lot in common with the system known in English as ‘casting lots,’ from the Bible (Numbers 26:55 for instance).

ดอกดั้ว. เขาสัตว์ที่นิยมว่าเป็นของวิเศษ (คุ้มไฟไหม้บ้าน) เช่น เขาวัวบางชนิด ในตำราเขาพระโค เรียกว่า เขาดอกดั้ว.

Dok-dua: an animal’s horn revered as a magic object (protecting a house from fire), for instance the horn of various species of buffalo or, in the ancient texts, the horn of a sacred cow.

ดาวโจร. ดาวที่เชื่อกันว่ามีอิทธิพลทำให้เจ้าชะตาเป็นโจร. => ญาติดาวโจร. บุคคลที่ไม่น่าไว้วางใจ.

Dao-tjon: in astrology, a star believed to make a thief of the person born under its influence. =>Yati-dao-tjon: unreliable people.

ตรีภพ, ครีภูมิ, ตรีภูวะ, ตรีโลก. ภพทั้งสาม ได้แก่ กามภพ รูปภพ อรูปภพ, ตามไสยศาสตร์หมายถึง สวรรค์ มนุษยโลก บาดาล, ไตรภพ ก็ใช้.

Tripop, Tripum, or Tripuwa: the three worlds, namely the world of the senses, the world of the corporeal Brahmans, and the world of the incorporeal Brahmans; in popular belief, the heavens, the world of men, and the netherworld.

ตะปิ้ง. เครื่องปิดที่ลับของเด็กผู้หญิงทำด้วยโลหะ เช่น ทอง นาก เงิน มีทั้งแบบสานและตีขึ้นรูป.

Taping: a covering for little girls’ genitals, made of metal, for instance gold, colored gold (alloy of gold, silver and copper) or silver, existing in various plaiting styles and shapes.

It is largely an item of the past when Thai children walked about naked most of the time. Poor people would cover their daughters’ genitals with pieces of coconut shell but the wealthy classes would have these fancy coverings known as taping crafted for their own daughters.

ติ้ว. ไม้ซี่แบน ๆ ชิ้นเล็ก ๆ มักทำด้วยไม้ไผ่ ยาวประมาณ ๑-๒ คืบ ใช้สำหรับคะแนน ถ้าส่วนปลายมีเครื่องหมายหรือเลขกำกับไว้ ใช้สำหรับเสี่ยงทาย เช่น สั่นติ้วเซียมซี หรือสำหรับใช้แทนสลาก.

Tiu: (from Chinese) sticks often made of bamboo, from 25 to 50 centimeters long, used to score points or, if marked with symbols or numbers, for fortune-telling (see Siamsi) or lottery.

ทโมน. ใหญ่และมีกำลังมาก, ใช้แก่สัตย์ตัวผู้ที่เป็นเจ้าฝูง เช่น ลิงทโมน.

Tamon: big and strong, said of an animal that is the leader of its group, for instance a monkey (ling tamon).

Known in zoology as the alpha male. Yet this scientific name is quite recent, whereas the Thai word is presumably as old as the language itself, and I do not know of any equivalent in vernacular Western languages. Were we to consider patois or dialectal forms of these languages, we might find a similar concept.

นางกวัก. ชื่อรูปศักดิ์สิทธิ์ที่มักแกะสลักเป็นรูปหญิงนั่งกวักมือสำหรับบูชา โดยเชื่อว่าจะเรียกโชคลาภมาหาผู้เป็นเจ้าของหรือมีโชคด้านค้าขาย.

Nang-kwak: ‘the beckoning maiden,’ a certain holy image carved in the shape of a sitting woman beckoning with her hand, believed to bring its owner good luck, in general or in business matters.

น้ำมนต์, น้ำมนตร์. น้ำที่เสกเพื่อนำมาอาบ กิน หรือประพรมกาย เพื่อความเป็นสีรีมงคล.

Nam-mon: ‘mantra water,’ consecrated water for bathing, drinking, or sprinkling, as a blessing.

น้ำมันพราย. น้ำมันที่ได้จากการใช้ไฟลนปลายคางศพหญิงตายทั้งกลม เชื่อว่าเมื่อนำไปดีดใส่ผู้หญิงจะทำให้หญิงนั้นหลงรัก.

Nam-man-prai: an oil collected from the burning corpse of a woman died while pregnant. It is believed that when the oil is sprinkled on a woman, that woman falls in love.

น้ำมันมนตร์. น้ำมันมะพร้าวที่ผ่านการเสกเป่าใช้ทาถูนวดแก้เมื่อยขบหรือเคล็ดขัดยอกเป็นต้น.

Nam-man-mon: ‘mantra oil,’ coconut oil activated by magic formulas and used as ointment or massage oil to heal stiffness, sores, and sprains.

บาดาล. นาคพิภพเป็นที่อยู่ของนาค.

Badan: (from Sanskrit Patala) the underground world of the nagas.

บานประตูประดับมุก

Banpratu-pradapmuk: mother-of-pearl inlaid door panel. I added no Thai definition for this compounded word because the compound talks of itself. The following picture gives an idea of the beauty of this craft.

เบี้ยแก้. ชื่อหอยทะเลกาบเดี่ยวพวกหอยเบี้ย ในวงศ์ Cypraeidae ใช้ทำยาหรือเครื่องราง.

Bia-ke: the humpback cowry, chocolate cowry, or mourning cowry (Mauritia mauritiana), used to make medicines or as amulet.

ใบเมี่ยง. ผ้าสำหรับห่อศพเข้าโกศ; เรียงใบทองหลางหรือใบชะพลูที่กินกับเมี่ยงคำว่า ใบเมี่ยง.

Bai-miang: 1/cloth wrapped around a corpse in a mortuary urn 2/the arrangement of coral-tree or wild-betel (Piper sarmentosum) leaves used in Thai cuisine for food wrapped in leaves.

I find the dual meaning interesting.

ฝังเข็ม. แทงปลายเข็มที่ชโลมน้ำมันมนตร์ลงในเนื้อแล้วเสกให้เข้าไปในแขน เชื่อกันว่าเพื่อให้อยู่ยงคงกระพัน; แทงเข็มลงตามจุดต่าง ๆ ของร่างกายเพื่อรักษาโรคตามตำราแพทย์แผนจีน.

Fang-kem: 1/ to jab into a limb the tip of needle besmeared with mantra oil (see Nam-man-mon) and recite incantations in order to make it penetrate the limb, in order to grant invulnerability 2/ Chinese acupuncture.

พเนก. หมอนสำหรับช้างหนุนนอน.

Panek: a pillow for supporting a sleeping elephant.

พิรอด. ชื่อแหวนชนิดหนึ่ง ถักด้วยผ้ายันต์หรือด้ายดิบ ใช้เป็นเครื่องราง.

Pirot: a ring made of fabric inscribed with yantras or of holy cotton yarn (see Sai-sin), used as amulet.

มกรกุณฑล. เคื่รองประดับหูมีรูปคล้ายมังกร.

Makorakunton: dragon-shaped earrings.

มิ่งเมีย. เมียที่นำสิ่งมงคลมาสู่สามีและครอบครัว.

Ming-mia: a woman who is auspicious to her husband and family.

มีดหมอ. มีดศักดิ์สิทธิ์สำหรับใช้ในพิธีขับไล่ผีเป็นต้น.

Mit-mo: a magic knife used among other things in exorcisms.

ยาแฝด. ยาหรือสิ่งที่ผู้หญิงให้สามีกินเพื่อให้หลงรักตนคนเดียว มักปรุงขึ้นตามพิธีทางไสยศาสตร์.

Ya-fet: something that a woman gives her man to eat in order to make him love her at the exclusion of any other woman, usually cooked while performing magical rites.

รุกขมูลิกธุดงค์. การธุดงค์ ๑ ใน ๑๓ อย่าง ซึ่งภิกษุจะต้องสมาทานว่าจะอยู่โคนต้นไม้เป็นประจำ.

Rukkamulika-tudong: one of the thirteen different so-called tudong observances that a monk performs for merit-making, here making his habitual dwelling at the foot of a tree.

ลูกแก้ว. ลูกกลมทำด้วยแก้วที่หมอดูใช้ในการทำนายโชคชะตา; เด็กที่โกนหัวเตรียมบวชเป็นสามเณร.

Look-keo: a glass marble; more specifically, glass marbles used by shamans to foresee the future; a boy who has shaved his head as required for being ordained a novice.

ลูกช้าง. คำสรรพนามบุรุษใช้แทนตัวผู้พูดซึ่งพูดกับเจ้าซึ่งเป็นผี เช่น เจ้าป่าเจ้าเขา เป็นต้น.

Look-chang: the pronoun ‘I’ when the speaker is a spirit of the forests and the fields.

I can’t say for certain why–or whether it is fortuitous or not–the very phrase used to this effect also means a baby elephant.

สายสิญจน์. ด้ายดิบสีขาวที่นำมาใช้ในพิธีทางศาสนา เช่น ที่พระถือในเวลาสวดมนต์ หรือที่วงรอบบ้านเรือนเพื่อให้เป็นสิริมงคลเวลาทำบุญที่บ้าน.

Sai-sin: a thread of white cotton yarn used in various religious ceremonies, for instance when monks are praying (it then goes from one to the other, resting on their hands and forming a line between them) or surrounding a house to make it auspicious ground during a blessing ceremony.

สุบรรณ. ครุฑ.

Suban: ‘the wonderful ones,’ another name of the garudas.

There exist five kinds of garudas with respect to their appearance, namely those who are entirely humanlike except that they possess wings, those with a human body and a birdlike head, those with a human body and birdlike head and wings, those with a birdlike body and a human head, and those who are completely like birds. Garudas live in the first heaven Tjatumaharachik. They eat divine foods same as the devas but also fruits and meat, and even nagas.

หงส์ร่อนมังกรรำ. วิธีที่เมียเสน่ห์ให้ผัวรัก หลงใหลจนขลาดกลัว เช่น ขึ้นไปนั่งคร่อมบนหม้อข้าวที่ให้สามีกินเป็นต้น.

Hongron-mangkonram: ‘hovering swan, dancing dragon,’ a charm ceremony performed by a woman to make her man crazy in love with her and chicken-hearted (toward other women), for instance by bestriding the cooking pot before giving her man the rice to eat etc.

The bestriding of the cooking pot here described applies to the ‘hovering swan’ part of the charm and is shown in the picture below. The ‘dancing dragon’ part involves bath water that the woman then uses for cooking.

April 2017

Look for the previous issues of the series in the Index page.

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer