Tagged: Australie

Selected Pieces in Afrikaans

When in 2006 I started doing research on Afrikaner history after having learnt the basics of Afrikaans language, online sources in Afrikaans, at least on some topics, were scarce. Back then Google did not even offer to choose Afrikaans as a search language on its Web crawler (that is, to search for pages in Afrikaans specifically) and it is only a couple of years later, in 2009, that I had the good surprise to see that Afrikaans was now available on Google parameters.

Faced with the then unsatisfactory situation, I started a process of scanning (in fact, as I was poorly equipped, of typing, which was time-consuming but also helped me consolidate my knowledge of the language) sources in Afrikaans that I was ordering online from secondhand bookstores, mostly about South African history. I published them on South African internet forums attended by Afrikaners. Most of these sources had never been available online before. As online texts were, as I said, scarce in Afrikaans, Afrikaners had to rely, as far as the Web was concerned, on sources written in English, with the obvious slant the majority of these sources display with regard to the history of a former British dominion.

I published these sources anonymously from 2007 to 2011 and the forums in question would best be described as supporting Afrikaner or Boer nationalism. These forums turned out to have limited life spans and at the date of today all this work of mine has vanished from the Web so it is time to publish it again on this blog, this time under my name. This will be done through the next weeks.

I am starting here with short excerpts from paper and online sources and shorts texts I wrote. All apologies for the mistakes the reader may encounter; any proofreading by more fluent speakers welcome!

Comments in English are from 2018.

August 2018

*

Sedert ‘n paar dae bied Google ‘n besondere funksie vir soeke in die Afrikaanse taal aan. (Gaan na ‘Advanced Search’+’Choose Language’). Vir jare was dit nie moontlik om die Afrikaanse taal vir jou soeke te kies nie. Dit is ‘n nuwe begin vir die Afrikaanse taal. (13 Maart, 2009)

Comment. This is what I mentioned in introduction, namely the ingress of Afrikaans among Google’s advanced search tools. Afrikaners had already developed a tool for the purpose of looking specifically for content in Afrikaans online, named ,,soekafrikans’’, but it was not as powerful as Google, and the fact that Google now proposed Afrikaans to its users was also likely to increase awareness of the language worldwide.

*

Ek praat ‘n paar tale en het nooit ‘n kultuur ontmoet wat soveel met Engels bedruk is as die Afrikaanse een nie. Die afgryslike Britse oorheersingsgees pla en pes hierdie volk en kultuur al te veel.

Nooit het ek byvoordbeeld ‘n ander land geken nie waar die bewoners nie hulle taal op hul rekenaars kan skryf nie. Hoeveel van die Boere kan ‘n eenvoudige « ‘n » op hul rekenaars nie skryf nie! Dit is ongelooflik hoe die kulturele imperialisme julle kultuur gehinder het! (Aug. 2009)

*

Kaptein Zim

Die Boere sou nie hulle tyd met soutpiele verloor nie. Wat Mugabe in Zim met die Rooineks maak is die soutpiele se probleem. Hulle hê geen eerbied nie. Ek apploudeer die Zim: Kaptein Zim teen die gay gangsters! (Mei 2008)

Comment. Allusion to Robert Mugabe’s calling Tony Blair’s government ‘gay gangsters.’

*

In die lig van bogenoemde pos wil ek net vra dat almal wat iets sleg wil se van Emily Hobhouse omdat sy Engels was moet hulle hande opsteek! P.

Die probleem is dat jy net een naam ken, die van die Engelse Hobhouse. Dit is asof jy nie eenmal ‘n klein ietsie gehoor het van die baie ander mense, van Duitsland, Frankryk esv. wat vir die Boere ook veel gedoen het en van hulle baie gehou het. En die grond daarvan is dat jy die taal van die Engelse praat en jy moet dus die geskiedenis leer soos hulle dit vir jou opgedis het. En dit bedoel jy moet onken alle ander lande behalwe Engeland. (Sep. 2009)

ii

Ek wil sê dat die Boere te veel van die ,,haatlike engelse’’ opgeslurp het in die onlangse verlede. Dit is weens die immigrasie-polisie van die Nasionale Party sedert Verwoerd: twee miljoene of so engelssprekende rooinekke is na Suid-Afrika getrek en daar het hulle nooit Afrikaans geleer. Die NP het alles gemaak so dat hierdie mense in Suid-Afrika voel soos in hulle eie land, en dus het die Party die Afrikaanssprekende Boere verraai. Die rooinekke het geglo die land is nog ‘n Britse kolonie waar hulle die base bly. Afrikaans het ‘n private spraak geword, ‘n spraak wat ‘n mens praat op sy plaas maar nie in die gemene lewe nie. Dis wat Robert van Tonder sê in sy boeke, met baie voorbeelde en ervarings.

In dieselfde tyd het die Britse regering, wat so baie van sy mense na Suid-Afrika gelaat gaan het, alles gemaak om die Suid-Afrikaanse regering te ondermyn.

Die Britse Ryk het verdwyn as wêreldmag, maar nou is die wêreldmag die VS, en dus is Engels nog die eerste wêreldtaal. As die Boere ‘n klein volkie is, is hulle deur die oorheerse kultuur van die Engelssprekendes geraak; hulle sien nou die wêreld deur Engelse of Angelsakse brille. Baie Europeërs het dieselfde probleem, die hele wêreld eintlik, maar dit skyn my nog ‘n groter probleem vir die Boere.

Die Boere moet hulle Dietse kultuur sterker steun. Sekerlik is die Nederlands vandag ‘n baie klein landtjie waar almal ook Engels praat en Engels dink, waar ‘n mens meer Engelse boeke as Nederlandse boeke in die boekhandlings vind, en waar die onwit immigrasie ongelooflik hoog is. Wat bly van die Dietse kultuur vandag in die Nederlands? Wat bly van die Dietse kultuur in Suid-Afrika?

Bly Diets, mense! Julle taal is Diets. Julle kultuur moet Diets bly. ‘n Mens kon in die verlede Dietse tale in reusagtige gebiede van Afrika hoer en praat, weens die Boeretrekke in alle rigtings en ook die Belgiese kolonisasie van Kongo.

Wat die Dietse kultuur van Nederlands, België, Suid-Afrika vir die Christelike geloof gemaak het, is kolosaal. Waar sal ‘n mens ‘n uitstekender uitdrukking van die geloof vind as die Devotio moderna: Geert Groote, Florens Radewijns, Thomas a Kempis? En Jansen? En die begijne-beweging? En wat ‘n suiwerer uitdrukking van Kalvinisme as die wat in die Nederlands gebloei het en waarvan die Suid-Afrikaanse Kerke gebore is? Die gevaar van verengelsing is dat die Boere nie meer geraak al daarvan is nie. (Okt. 2009)

iii

Uiteindelik sê ek, indien julle te veel of graag alleen Engels praat en skryf, soos julle gegradueerders in julle universiteite vandag doen, sal jul kultuur ‘n etnografiese voorwerp en nie meer ‘n lewendige gees word nie. ‘n Mens sal sê, ja, ja, Opa’s druppels en Oma’s kruie, net so lekker soos dolos en lobôla… (Nov. 2009)

*

Australia of Nieuw-Holland?

Nieuw-Holland is die geskiedkundige name vir die eilandkontinent van Australië wat deur die Hollanders ontdek is. Die naam is vir die eerste keer gebruik in 1644 deur Abel Tasman en sou nog lank daarna gebruik word. Op verskeie 19de eeuse kaarte is die naam gebruik om die onverkende weste van Australië aan te dui terwyl die Britte reeds nedersettings in die ooste van Australië gevestig het naamlik die state Nieuw-Suid Wallis, Tasmanië, Queensland en Victoria. Later sou Suid-Australië hier bygevoeg word. Toe die Franse dreig om die Nouvelle Hollande soos dit in Frans bekend gestaan het te koloniseer, het die Britte ook begin belangstel in die weste van Australië en het hulle dit dan ook gekoloniseer.

In 1804 het Matthew Flinders aanbeveel dat die naam Australië eerder gebruik word in plaas van New Holland maar die naam het eers in 1824 amptelike erkenning in die Verenigde Koninkryk verkry. Die naam is in Nederland tot so laat as die einde van die 19de eeu nog gebruik; tans is die naam nie meer in gebruik nie.

Bron: Wkpd

Australië was Diets en het Brits geword: Dis ook die geskiedenis van Suid-Afrika in baie opsig. Wat was die Britse Ryk trouens indien nie die beroofde eigendom van die Batavsche Republiek nie?

Die Suid-Afrikaanse mens wat vandag na Australië trek, verloor in min jare al Afrikaner kwaliteite. Die Afrikaanse kultuur in die Suidlande is nul. Hulle was trouens al te veel verengels in Suid-Afrika self. ‘n Paar koerante het probeer bestaan maar het verdwyn na ‘n paar maande. Op die Internet sien ‘n mens daar sou ‘n Afrikaanse gemeenskap van die Suidlande bestaan, waar hulle braai en die res, maar wat kan dit bedoel? Maar ook, is die toestand in hierdie opsig so verskillend tussen Australië en Suid-Afrika? Is julle seker daar is nog ‘n Afrikaner kultuur in Suid-Afrika? (Nov. 2009)

*

Rivonia

Op 11 Julie 1963 is die Rivonia-saak deur die Suid-Afrikaanse veiligheidspolisie oopgevlek. Die veiligheidstak van die SAP het na Walter Sisulu gesoek en daar is inligting ontvang dat hy hom by ‘n huis in Rivonia skuilhou. Na etlike nagte se soektogte kon die informant wat bogenoemde informasie verskaf het, die huis aan die polisie uitwys. Op 11 Julie 1963 is die opstal, Lilliesleaf, deur sestien polisiemanne agter in ‘n droogskoonmakerswa, binnegedring. Dokumentasie van «Operasie Mayibye» is daar gevind. Indien hierdie plan tot uitvoer gebring sou word, sou dit Suid-Afrika in ‘n bloedbad omskep het. Die volgende persone is daar aangetref: Dennis Goldberg [Jood], ingenieur; Lionel Bernstein [Jood], argitek; Gavon Mbeke, joernalis; advokaat Bob Hepple [Jood?], wat later gevra het om staatsgetuie te word en toe land uit gevlug het; Ahmed Kathrada, Walter Sisulu en Raymond Mhlaba, organiseerder van die ondergrondse ANC. Inligting wat daar gevind is, het gelei tot die arrestasies van Harold Wolpe [Jood], Elias Motsoaledi, Andrew Mlangani, Arthur Goldreich [Jood, Israeliese burger, lid van die Israeliese paramilitêre organisasie Haganah] en James Kantor [Jood].

Die belangrikste fonds was die bloudruk van Operasie Mayibye. Hierdie operasie is beoog sodat Suid-Afrika met geweld omver gewerp kon word. «Dit was onder andere beoog om 210 000 tuisgemaakte handgranate, 48 000 tuisgemaakte landmyne en 1 500 tydbomme te vervaardig… Met die wapentuig kon tussen ‘n kwart en ‘n halfmiljoen mense uitgewis gewees het. Sterk sou ook aangeleun gewees het op hulp van buite Suid-Afrika.»

R.J. Greyling, Terrorisme: die feite, J.L. van Schailk, 1987

Comment. This excerpt deals with the Rivonia conspiracy and terrorism charges that were leveled by Pretoria against the ANC in 1963. As the source makes clear, a number of Jews, including one Israeli member of the paramilitary organization Haganah, were prominently involved in the conspiracy to overthrow the apartheid regime. This, plus the fact that the leader of ANC’s armed branch was the Jew Joe Slovo, deserves more scrutiny in the current discussion on the relationship between the Union of South Africa and that other state now under international pressure to waive her own apartheid system and colonialism, namely Israel. In particular, the role of Israeli organizations should be examined.

*

Robert de Kersauson en die Boerekommandos

Robert de Kersauson de Pennendreff (Robert die Fransman), wat beskeie en leergierig gou Afrikaans onder die knie gekry het. Hy het in die geledere van die Theron-verkenningskorps end-uit geveg. Ná die oorlog het hy net lof vir die Boere gehad. Hy het sy laaste dae op Franschhoek deurgebring. Sy aangrypende verhaal is opgeteken in Ek en die Vierkleur, wat laas in 1960 herdruk is.

proteaboekhuis.co.za

Daar was nie eintlik ‘n Franse Korps nie. ‘n Belangrike rede hiervoor was dat die Franse Konsul die entoesiastiese vrywilligers gewaarsku het, dat ‘n deelname aan die gevegte die verlies van die Franse burgerskap beteken. Die meeste van die Fransmanne het dus by die Polisie of binne die garnisoene gedien.

‘n Klompie van baie oortuigde Franse vrywilligers het egter die waarskuwing van hulle diplomatiese verteenwoordiging geïgnoreer en maar ook in ander eenhede van die vrywilligers ingetree (bv. Luitenant Chateauvieux by die Duitsers) of binne Boerekommandos geveg (bv. Robert de Kersauson de Pennendreff as ook Prins Louis d’Orléans et de Bragance wat onder die skuilnaam Louis Merey aan verskeie gevegte deelgeneem het). ‘n Egte Franse eenheid, die sogenoemde Franse Vrykorps, het na die ondergang van die Internasionale Legioen die lig gesien en het onder die bevel van Luitenant Ernest Gallopaud gestaan. Kolonel Georges Comte de Villebois-Mareuil, ‘n Franse beroepsoldaat en voormalige kommandeur van ‘n Eliteeinheit binne die Franse Légion étrangère (Vreemdelegioen) was die hoof van die Internasionale Legioen. Sy adjunk was die Russiese Kolonel Yevgeny Yakovlevich Maximov.

Europese Hulporganisasies en Vrywilligers tydens die Tweede Vryheidsoorlog (1899-1902), deur Dr. Claus Nordbruch

*

Lucien Pemjean : Die Boere se vriend

Lucien Pemjean (1861-1945) was ‘n frans skrywer wat naby gestaan het van die grootse Frans antisemietiese skrywer Edouard Drumont (Drumont wordt in 1844 geboren in een Frans-Vlaamse landbouwersfamilie. In de Kamer van Volksvertegenwoordigers wordt hij de leider van de anti-joodse parti. Outeur van “Die Joodse Frankryk” Wkpd).

Pemjean was werksaam in Frankryk vir die Boere Republieke se onafhanklikheid deur sy tydskrifte ,,L’Ami des Boers” (Die Boere se Vriend, 1899) en ,,Le Cri du Transvaal” (Die Transvaal se Skree, 1901).

Hy is na die Tweede Wêreld Oorlog gevange geneem vir samewerking med die Duitsers.

Supporters of the pro-Boer campaign publicized by Le Cri du Transvaal included nationalists such as Maurice Barrès, Edouard Drumont (who blamed the war on the greed of the Jewish financiers), General Parmentier and Henri Rochefort, but also figures such as Jules Lemaître (member of the French Academy), and Gabriel Monod (Prof. of History and a founding member of the League of the Rights of Man), though not many French socialists. The campaign also had an international dimension: between 9 and 12 March 1901 representatives from Germany, the United States, Austria-Hungary, Spain, Belgium, France, Italy, The Netherlands, Russia and Switzerland attended a meeting in Paris of delegates of committees in favour of the independence of the Boers.

William Fortescue, The Third Republic in France, 2000

En 1934, Lucien Pemjean, vétéran de l’antisémitisme, lieutenant du marquis de Morès et compagnon de Drumont à la prison de Sainte-Pélagie pendant trois mois, en 1892, fonde Le Grand Occident, mensuel qui comptera un jour 3000 abonnés. Il y a ainsi un noyau antisémite. La flamme de la veilleuse ne s’éteint pas et pourra produire l’incendie escompté.

Jean Drault, Histoire de l’antisémitisme, 1942

Animateur, avec Jean Drault, Jean Boissel et Jacques Ditte (La Solidarité française), de la Ligue antijuive universelle, créée en 1937 et placée sous la présidence d’honneur de la veuve d’Edouard Drumont.

*

كافر

Die patroon van die reënboognasie se vlag, ‘n driehoek aan die linkerkant en horisontale strepe, volg die een van Zimbabwe en ander swart lande. Die eerste land wat sulk ‘n patroon vir sy vlag aangeneem het is die Moslem Staat Soedan (1970), die land van die Mahdi wat in die 19de eeu die Britse Ryk vir 12 jaar uitgedaag en verneder het, ‘n soort Allah-Boer.

Die tweede een was die onbeduidende vakansieplaas, vakansiestaat Bahamas (1973). Verskeie swart state volg: Mozambique esv… en ten slotte die ANC-Suid-Afrika. Ek wonder maar hoekom. Wil hulle ‘n moeslimiese solidariteit uitdruk? of is dit die uitdruk van ‘n politieke program: met ander woorde, is die program van die reënboognasie ‘n nuwe Bahamas te word, dat is ‘n onbeduidende vakansieoord vir oud, ryk en verrote souties?

ii

Volgend wat die Britse het gesê, was die Mahdistaat Soedan (1885-1898, na ‘n vierjarige stryd teen die Egiptenaars en die Britse 1881-1885) die hoogtepunt van die slawehandel in Afrika, die Arabiese Skiereiland en die Middel-Oos. N.B.: Die Britte in 1898 het nie, weens ‘n Arabiese opstand daarteen, die slawerny in Soedan uitgeskakel nie.

Ek wou graag wil weet of die Boere Republieke, wat nog, alhoewel informeel, slawe had (inboekelingen), aan Arabiese slawehandelaars slawe gekoop het. Wie was m.a.w. die slawehandelaars in Suider Afrika? Die sekere punt is dat die Boere kontak met Mosliems verknoop het, want die k-woord niks as die Arabies kâfir is nie: كافر

Dit skyn my hoog waarskynlik dat Arabiese handel tot die Boere Republieke gespreid het, en dat die geskiedenis van ‘n ZAR-Mahdisoedan bond nog te skryf sou wees. Die vyande van die Boere wou dit ja geniet om die Boere verder te laat haat [te laat gehaat word?], maar wat wou hulle daarvoor nie gebruik nie? Dit kan ook effens genietbaar vir die Boere wees: U vyande  wou die Arabiese mag en die Boeremag tesame meer vrees as die Boeremag alleen. Die Nasionale Party het lankal die Israel-kaart gespeel en ons sien die uitslag.

iii

Meer oor die Mahdi en die Mahdiste:

Muhammad Ahmad het as leier van die ontevrede onderdruktes na vore getree en hom op 29 Junie 1881 as die Mahdi (al-Mahdi) verklaar, nie net as verlosser van die Soedanese uit hul sosiaal-ekonomiese verdrukking nie, maar ook as hersteller van die Ware Islam, deur bemiddeling van Muhammad die Profeet, deur Allah as politieke en religieuse leier geroep.

Deur ‘n reeks haas ongelooflike oorwinnings oor die Egiptiese magte, bygestaan deur Britse troepe, het al-Mahdi ‘n Islamitiese Ryk tot stand gebring wat vanaf die Rooi See tot Sentral-Afrika gestrek het.

Britse oorname van Egipte in 1882 en hul militêre pogings om hul aandeel in die “scramble for Africa” te bekom, het hom uiteraard in botsing met die Britte gebring. Sy grootste oorwinning was sy inname van Khartoum op 26 Januarie 1885 waarin Gordon teen die bevel van al-Mahdi onthoof is. Hy is kort daarna waarskynlik aan tifus oorlede.

Die Mahdiste is egter deur generaal Horatio Herbert Kitchener by die Slag van Omdurman op 2 September 1898 gestuit. Kitchener het bevel gegee dat al-Mahdi se beendere uit sy beskadigde grafkelder in Omdurman verwyder en in die Nyl gegooi word Hy het al-Mahdi se skedel as oorlogstrofee saamgeneem, maar dit later laat begrawe in ‘n Islam-begraafplaas, tot vandag toe nog nie opgespoor nie. Die grafkelder is later deur die Soedanese volledig gerestoureer.

In die Anglo-Boereoorlog, kort daarna, het Kitchener sy minagting vir menselewens, waarvan die skending van al-Mahdi se graf en oorskot ‘n voorspel was, met die konsentrasiekampe en die afbrand van plase verder gevoer. (Uiteraard was die Britse Regering die hoof-aanstigter van die ellende om goud onthalwe.)

Die swart band in die Soedanese vlag is ter ere van al-Mahdi, hul nasionale held.

Die Burger, 2008

iv

Waarvan het die slawe gekom, wat ,,kaafir’’ as ‘n noem gehad het, indien nie van Arabiese slawehandelaars en hulle swart vasalle en krygers nie? Die Boere het voeling met die Arabiese slawehandelaars gedurende die kaafiroorloë gehad, dit is seker. Hoekom nou sou die Boere, wat alleen staan, nie met Islamistiese magte in Afrika teen die Sionistiese arbei en stryd tesamen nie? As blanke Afrikamense kan hulle iets van ‘n ontaarde Wes wag? Die Wes is die gevar, die Wes is verengelsing, die Wes is die einde van Afrikanerdom en die Boerestaat-idee, die Wes is dood, die Wes is niks, die Wes is die dood van die siel en die dood van God.

Vlag van Soedan

السودان

Die mag van die gees en die siel het in die Wes verdwyn, behalwe vir die nasionaal-christelike idee en sy stryders. Dis tyd dat die Boere voeling met die Islamistiese stryders in hul eie wel verstaande belang neem. Soos col. Bob Denard (Said Mustapha Mahdjoub) wat in die Comore-eilande geveg en vir Suid-Afrika veel gemaak het.

Comments. French mercenary and convert to Islam Bob Denard, after staging a coup in the Comoros in 1978, made the Federal Islamic Republic of the Comoros (1978-1989) support the Union of South Africa, allowing the latter to circumvent the international arms embargo through the Comoros and to use the archipelago as a logistic base for her military operations in Mozambique and Angola.

Vlag van die Comore-eilande (Al-Itihad al-qumuri)

الاتحاد القمري

*

Die Seychelle-staatsgreep (November 1981)

Vlag van die Seychelle-eilande

Die mislukte staatsgreep op die Seychelle-eilande deur Suid-Afrikaanse huursoldate guns in die buitelandse liberale kringe as ‘n voorbeeld van die agressiewe beleid van die RSA. ‘n Kommissie van die Verenigde Nasies het so gesê, maar volgend Die Burger (1988) glo die oud-veiligheidsleier van die Seychelle selfs dit nie. Mens sal antwoord Die Burger was ‘n werktuig van die regering, maar dan moet ‘n mens ook erken dat die VN mos nie onpartydig teenoor die RSA was nie.

Comment. As to the remark that, if the newspaper Die Burger, as an official organ of the apartheid regime, was not neutral the United Nations had their own partiality against the apartheid regime, it is both a truism and irrelevant. That it is a truism needs no comment. That it is irrelevant lies in the fact that the United Nations are custodian of the international law (and I endow the concept with the binding force of Kantian morality); if the United Nations may err on this or that case (like responsibility for the Seychelle coup attempt), it is far-fetched to claim that they judge cases based on ,,partialities’’ of their own, as the only partiality a legal authority shows in right is toward the law.

Seychellois oud-veiligheidsbaas se toekenning dat die Suid-Afrikaanse regering niks met die staatsgreep te doen gehad het (Bron: Die Burger, 10 Oktober 1988)

DIE eertydse hoof van die Seychelle se veiligheidspolisie leun oor die kroegtoonbank, stel homself voor, kyk my in die oë en sê Mike Hoare is ‘n lekker kêrel, nè? Ek en Rapport se man stik tegelyk in ons bier. Ons is deel van ‘n groep Suid-Afrikaanse joernaliste wat die Seychelle op uitnodiging van TFC-Tours besoek. Want Suid-Afrikaners is nou weer welkom in die Tuin van Eden, soos die brosjures dié groep eilande noem. Ons is uitdruklik gewaarsku om niks uit te vra oor Hoare en sy Boksembende se mislukte staatsgreep in 1981 nie. Weens dié sensitiewe sakie kon Suid-Afrikaners jare lank nie die Seychelle besoek nie, aldus ‘n groot-ogige toerleier. Reeds op die lughawe is die meeste van ons se bagasie noukeurig deurgesoek. ‘n Skeel doeane-beampte, paspoort in die hand, vra strikvrae soos: ,,Hoe oud is jy?’’ en ,,Wat is jou naam?’’ Op pad na die hotel ry ons verby heelwat pondokke. Elke erfie ‘n begraafplaas vir geroeste motorwrakke. Beslis nie ‘n goeie eerste indruk nie. Daar is geen giftige goed soos spinnekoppe, slange en skerpioene in die Seychelle nie, beduie ‘n gids selfvoldaan. Julle is nou in die Tuin van Eden. Kort daarna sluip ‘n veelpotige, harige plat ding oor die plafon van ‘n vroulike kollega se hotelkamer en hang homself uitdagend op aan ‘n draadjie. Waar ‘n Suid-Afrikaanse nommervyf-skoen gou ‘n einde maak aan die eensame bestaan van die Seychelle se ,,enigste’’ spinnekop – as ‘n mens die gids moet glo.

Die volgende dag besoek ons van die ander eilande per boot. Een dien as tronk. Hier loop gevangenes rond soos hulle wil. Met laagwater kan hulle droogknie vir ‘n koeldrankie oorstap na van die ander eilande wat deur toeriste besoek word. Of hulle kan oorswem na Mahé, die hoofeiland, waar ons tuis gaan. Maar dit gebeur nie baie nie, sê die gids terloops; die gevangenes hou meer van húl eiland. Later anker die boot oor ‘n koraalrif. ‘n Paar van ons gaan duik en word oorval deur vriendelike visse van alle groottes en kleure. Die swak eerste indruk vervaag mettertyd namate die skaam Seychelle sy sluier vir die besoeker lig. Dit is duidelik dat die toeris hom by die eiland moet aanpas, en nie andersom nie.

Die Seychelle bestaan uit meer as 100 eilande. Op Mahé woon negentig persent van die sowat 65 000 Seychellois. Alle mediese behandeling is gratis vir die inwoners. Van die duurste operasie tot die goedkoopste pil. Kinders word volgens wet verplig om tot standerd nege skool te gaan. Van kinders gepraat; meer as tagtig persent van die geboortes op die eiland is buite-egtelik. Hoewel daar ‘n casino, nagklubs en ‘n disko op Mahé is, is daar van ‘n gejaagde naglewe nie sprake nie. Juis in dié rustigheid lê die bekoring van die Seychelle. Dis ‘n gouestrand-plek vir die kaalvoet-mens waar hy kaalvoet-dinge kan doen. Mike Hoare het nie ‘n kans gehad nie, sê die oud-veiligheidsbaas. Ons het lank voor die tyd geweet presies wanneer Hoare-hulle die lughawe sou binnestap. Hy weet ook die Suid-Afrikaanse regering het niks met die staatsgreep te doen gehad nie. Waar anders dink jy het ons die inligting vandaan gekry? vra hy retories.

Voor ons dié spraaksame kêrel met vrae kan begin peper, trek iemand aan sy mou en fluister in sy oor. Daarna praat hy net oor sy restaurant, en hoe duur vleis in die Seychelle is. Ons toerleier met die groot oë lyk skielik ook minder bekommerd. ‘n Vliegtuig van Lesotho se lugdiens bring ons terug na Suid-Afrika. Die SAL se vliegtuie mag nie op die Seychelle land nie. Behalwe vir snaakse kraakgeluide van die vlerk se kant wat die vlugingenieur saam met die passasiers laat kopkrap, verloop die vlug glad. Teen sowat R1 700 vir tien dae (vliegtuigkaartjies en twee maaltye per dag ingesluit) is ‘n besoek aan die Seychelle effens duurder as ‘n besoek aan die tandarts. Maar dis beslis baie lekkerder.

*

Douwes Dekker / Setyabudi
Vrywilliger vir die Boere-Republieke en Vader van Indonesië se nasionalisme

Die kleurling (wit van vader, geel van moeder) Ernest Douwes Dekker is ‘n uitsonderlike figuur in die Boere se geskiedenis.

Hy was Nederlandse vrywilliger onder De La Rey en het die burgerskap van die Transvaalse Republiek gekry.

Na die oorlog is hy na die Nederlandse Indië terug, waarvan hy gestam het. Hy het die eerste Indonesische party gegrond wat die onafhanklikheid van Indonesië gevra het, en het dus gevangnis en ballinskap geken.

Gedurende die Tweede Wêreldoorlog is hy geïnterneerd weens sy aktiwiteite saam met die Japaanse vegmagte.

President Soekarno het hy die Vader van Indonesië se politieke nationalisme genoem.

I. Fakkeldragers: Pdt Krüger, De La Rey. (70 jaar konsekwent, Bandoeng, 1950, bl. 67-8 & 70)

II. Soekarno se telegram aan Setyabudi. (Ibid. bl. 13)

I.

Paul Krüger

President der Zuid Afrikaanse Republiek Transvaal. Zijn handdruk en lof voor Setiabuddhi’s deelname aan de oorlog, zijn imponerende figuur; de duimlose hand, de grijze schippersbaard, de hoge hoed en lange zwarte statie-jas, het was er alles compleet. Wie heeft niet het beeld van Oom Paul voor sich? Zelfs de jongeren kennen de onverzettelijke oude man uit Z. Afrika; Setiabuddhi herinnert zich zo levendig zijn saluut op het stadhuis (waar hij als burger van Transvaal werd ingezworen) die Krügers aandacht trok. Het gaf kleur aan zijn jonge jeugd (S. was 21 jaar oud) en het heilig vuur van de trouw als strijder voor zijn nieuwe vaderland.

Generaal Koos de la Rey

die de zo vaak geslagen Britten “the Boers’ fighting man” noemden; een held in kalme moed, strateeg en guerilla-leider; mèt Louis Botha en Christiaan de Wet de ziel van de oorlog. Zijn handdruk en zijn woord: “jij is ‘n braaf kerrel” waren S.’s ridderorde en deed hem de schouderverwonding als vrijwilliger voor gevaarlijk werk in de drift bij Kalkheuvel welkom zijn. – Deze gebeurtenissen in de oorlog maakten hem in énem volwassen. In zulke ovens bakt men mannen, innerlijk zeer vrij.

II.

Overmorgen, uw geboortedag in het 70e levensjaar spreek ik de innige hoop uit dat u weldra geheel hersteld moogt zijn; mijn heilwensen zend ik u tegemoet.

Uit naam van ons gehele volk geef ik ook uiting aan de dankbaarheid, welke ons vervult voor al wat u, nooit ontrouw aan ons ideaal, gedaan hebt voor en geofferd aan ons vaderland en ons volk.

In u zien wij en begroeten wij de vader van Indonesia’s politiek nationalisme.

Moge God u nog lange jaren in ons midden doen verwijlen, met ons vereend, onder de hemel der volle vrijheid, zich welvend over geheel Indonesia.

Soekarno President Republiek Indonesia (6 october 1949)

Comment. Setyabudi was related to Dutch writer Multatuli (author of novel Max Havelaar).

Poésie aborigène d’Australie – révolutionnaire

Les poèmes suivants, traduits de l’anglais, sont tirés de l’anthologie Inside Black Australia: An Anthology of Aboriginal Poetry (Penguin Books, 1988) (En Australie noire : anthologie de poésie aborigène), compilée et présentée par l’écrivain et poète aborigène Kevin Gilbert.

Comme dans l’anthologie elle-même, les femmes sont bien représentées dans ma sélection puisque, sur neuf poètes, cinq sont des femmes, et, sur seize poèmes, neuf ont été écrits par une plume féminine.

Les neuf poètes en question sont : Julie Watson Nungarrayi (un poème), Eva Johnson (un poème), Ernie Dingo (poète et acteur ; un poème), Bobbi Sykes (quatre poèmes), Oodgeroo Noonuccal, nom de plume (aborigène) de Kath Walker (deux poèmes), Robert Walker (décédé en prison à la suite des violences de ses gardiens, en 1984, à l’âge de vingt-cinq ans ; quatre poèmes), Steve Barney (un poème), Joy Williams (un poème) et Kevin Gilbert (auteur de l’anthologie ; un poème).

L’introduction de Kevin Gilbert dresse un tableau douloureux de la condition des Aborigènes. La colonisation de l’Australie a été extrêmement cruelle et macabre. Outre les blagues à tabac fabriquées avec des scrotums d’Aborigène (Introduction, p.xxi), on peut également citer le passe-temps des premiers Anglais d’Australie appelé « lobbing the distance » et qui consistait à enterrer des enfants aborigènes jusqu’au cou dans le sable pour voir qui enverrait la tête des malheureux le plus loin à coups de pied (xxii).

Plus connue est la pratique d’enlever les enfants aborigènes à leurs parents pour les élever dans des foyers blancs (évoquée dans le poème Une lettre à ma mère d’Eva Johnson), officiellement pour civiliser les Aborigènes et, dans les faits, comme trafic de travailleurs domestiques non payés.

Dans les années quatre-vingt, après plusieurs décennies de ce processus de « civilisation », les Aborigènes d’Australie connaissaient le taux de mortalité infantile le plus élevé au monde, et une espérance de vie de 49 ans pour les hommes et de 52 ans pour les femmes (xxiii).

Enfin, une note à l’attention du public qui ne serait pas familier avec la culture aborigène d’Australie, sur l’emploi de « rêve » et « temps du rêve » (dreamtime) dans les traductions : cela renvoie le plus souvent à la conception religieuse spécifique des Aborigènes, à savoir à l’alcheringa, traduit par la littérature scientifique par « temps du rêve », plutôt qu’au phénomène physiologique.

Dreamtime Sisters (Soeurs de l’alcheringa), par Colleen Wallace Nungari

*

Pardon (Sorry) par Julie Watson Nungarrayi

J’entrai en rampant.
L’endroit était étroit et sombre.
Les rochers me surplombaient comme des dents :
Dents essayant de mordre,
Dents pour la défense des peintures.

Je m’allongeai sur le dos.
La voûte était trop basse pour rester assise.
Les kangourous sautaient le long de la voûte,
Les serpents glissaient,
Les varans couraient,
Les émeus se pavanaient.

Je me demandai qui les avait mis là,
Qui les avait peints avec des pinceaux de bois mâché,
L’un rouge, l’autre blanc, l’un ocre, l’autre noir ?
Ils les ont mis là il y a longtemps…
Les anciens Nyiyapali1,
Il y a longtemps ; à présent, c’est tout ce qu’il reste.

Disparus aussi ces fiers chasseurs, les femmes creusant la terre pour le mata.
Leur langue, leur danse et leur chant.
Tout ce qu’il reste d’un peuple à présent :
De petits animaux peints.

PARDON !

1 Nyiyapali : ou Nyiyaparli, ou Niabali, une tribu aborigène.

*

Une lettre à ma mère (A Letter To My Mother) par Eva Johnson

Il y a longtemps que je ne t’ai pas vue, longtemps que je ne t’ai pas vue
Des hommes blancs nous ont séparés, je ne sais pourquoi
Ils me confient au Missionnaire pour que je sois enfant de Dieu.
Me donnent une nouvelle langue, me donnent un nouveau nom
Je pleure tout le temps, ils disent « N’as-tu pas honte »
Je vais dans une ville au sud, glaciale
J’oublie toutes les histoires que tu me racontais
Partis mon esprit, mon rêve, mon nom
Partie pour ces gens, notre terre ancestrale
Ils m’ont donné une mère blanche, elle me donne un nouveau nom
Je pleure tout le temps, elle dit « N’as-tu pas honte »
Il y a longtemps que je ne t’ai pas vue, longtemps que je ne t’ai pas vue.

Je suis devenue femme à présent, je ne suis plus un petit enfant
J’ai besoin que tu m’enseignes ta sagesse, tes légendes
Je suis ton Esprit, je resterai vivante
Mais dans la voie des Blancs tu ne survivras pas
Je lutterai pour ta terre, pour tes sites sacrés
Pour chanter et danser avec les grues en vol
Pour continuer à vivre selon ta propre tradition
La culture qui devait être mienne a été remplacée par une mission
Il y a longtemps que je ne t’ai pas vue, longtemps que je ne t’ai pas vue.

Un jour ta danse, ton rêve, ton chant
Me ramèneront, moi ton Esprit, où j’appartiens
Ma Mère, la terre, le pays – je demande
Protection contre l’étranger qui règne, qui commande
Car ils ne savent pas où notre rêve a commencé
Notre destin se trouve dans les lois de l’Homme Blanc
Nous sommes deux Femmes, personne n’a raconté notre histoire
Mais à présent, alors que notre esclavage spirituel se poursuit
Nous tairons ce Fardeau, cette nostalgie, cette peine
Quand je t’entendrai Mère me donner mon Nom
Il y a longtemps que je ne t’ai pas vue, longtemps que je ne t’ai pas vue.

*

Poème d’Ernie Dingo

Nous ne sommes pas
Des étrangers
Dans notre propre pays
Seulement
Des étrangers
Dans une société européenne
Et il est dur
D’être l’un
Quand
La loi
Est l’autre.

*

Prière à l’Esprit de la nouvelle année (Prayer to the Spirit of the New Year) par Bobbi Sykes

Cher Esprit,
Nous voici à la fin d’une longue année de lutte
Contre de vieux ennemis – l’oppression, la faim, la souffrance,
Et de nouveau sur le seuil d’une nouvelle année…

Fais que cette année ne soit pas encore la même,
Ne me laisse plus entendre le cri d’angoisse
Depuis les prisons –

Ne me laisse plus entendre les lamentations de deuil
Des jeunes parents… sur leurs bébés.

Ne me laisse plus entendre le craquement
De la matraque sur la chair nue et les os
Et ne me laisse plus entendre
Le silence.

Ne me laisse plus voir les larmes retenues
Gonflant les yeux de mes sœurs noires
Quand elles voient même le petit rêve qu’elles avaient
Mourir.

Et
Ne me laisse plus voir la défaite voilée
Derrière les yeux narcotisés dans le temps du rêve
Du visage crispé de mes frères.

Mais à la place
Si je pouvais voir l’aube lente commencer
L’aube de la compréhension

La lente éclosion
Des yeux et des cœurs commencer

La lente mort
De l’hypocrisie commencer

La lente fin
Du racisme commencer

Car la légende nous dit, cher Esprit,
Que dans les commencements…

*

Requiem par Bobbi Sykes

Foules / sur leur trente et un / serrées comme des sardines
En rang pour saluer / avec drapeaux / et bébés
…La Reine /

Je pouvais voir / ton regard de pierre
Et je savais que tu n’étais pas là /
…Pour donner la bienvenue /

Mais pour répudier / le huitième descendant
De Georges III / au nom de qui
…alors /

Notre pays fut revendiqué pour Lui / maintenant pour Elle

Et tu étais magnifique / droit comme un i /
Montre-leur qu’ici /
Ce n’est pas un pays de minables vaincus /
Mais de fiers guerriers /
……..Dont l’heure est proche.

*

Un jour (One Day) par Bobbi Sykes

Marchant le long de l’avenue principale /
…À Blancheville
Captant tous leurs visages blancs /
…(Regarder, ou ne pas regarder)
Jusqu’à ce que je me sente cernée /
…Perdue / ballottée dans une mer étrangère /
Et me réfugie dans l’observation intense
…(Tête baissée)
Des lignes et fissures
…Du trottoir.

Et je sentis ta présence / Frère inconnu /
…De l’autre côté de la rue /
Par-dessus têtes / et voitures
…Me lançant ton regard /
Ton salut / poing fermé /
…Sourire…

Ami noir /
…Tu étais majestueux /
Tes étincelles illuminaient la rue /
…Blancheville /
Et je ne marchais plus /
Frère /
…Je volais !

*

Rachel par Bobbi Sykes

Rachel est morte à la réserve de Palm Island après qu’un médecin refusa de la traiter au milieu de la nuit. Elle perdit la vie le 15 février 1974, âgée de huit mois.

Nommée d’après la Bible /
Ce bon et saint livre /
Arrivé dans ce pays
Avec le capitaine Cook
…………………….Et les haches en métal
…………………….Et les perles de pacotille et les miroirs
…………………….Et l’argent et les fusils.
Rachel ne marcha jamais au soleil
Ni ne sentit jamais la brise dans ses cheveux
Rachel n’a pas eu l’occasion de voir les choses que nous voyons
Rachel n’a pas eu le choix d’être ou de ne pas être…

Et l’A.M.A. et le D.A.I.A.2 cacheront l’être méprisable
Qui, par sa « négligence bénigne »3, préféra qu’elle ne grandisse jamais,
Bien que lié par le serment d’Hippocrate, il n’en avait cure
…– Que son acte malfaisant le suive et le hante en tous lieux –

Car le pardon est plus tôt accordé à celui qui donne un coup
Qu’au médecin refusant d’aider un bébé qui ne sait pas
Que le racisme est son ennemi, et l’apathie l’épée
Qui tranche son souffle fragile et la remet au Seigneur.

Nommée d’après la Bible /
Ce bon et saint livre /
Les gens qui l’ont apporté ici
Devraient y regarder à deux fois…
…………………….Laissez venir à moi les petits enfants…

2 A.M.A. et D.A.I.A. : Australian Medical Association et Department of Aboriginal and Islander Affairs.

3 Négligence bénigne : traduction de benign neglect, concept anglo-saxon renvoyant à la politique préconisée par le politologue Daniel Patrick Moynihan au Président Nixon en matière de tensions raciales aux États-Unis, à savoir ne rien faire.

*

La Race sans bonheur (The Unhappy Race) par Oodgeroo Noonuccal (Kath Walker)

Le Myall4 parle

Homme blanc, tu es la race sans bonheur.
Toi seul a rompu avec la nature et produit des lois civilisées.
Tu t’es réduit en esclavage ainsi que le cheval et d’autres animaux sauvages.
Pourquoi, homme blanc ?
Ta police enferme ta tribu dans des maisons avec des barreaux,
Nous voyons des femmes pauvres récurer les sols chez des femmes riches.
Pourquoi, homme blanc, pourquoi ?
Tu te moques du « pauvre gars noir », tu nous dis de devenir comme toi.
Tu dis que nous devons abandonner la liberté et le loisir immémoriaux,
Que nous devons être civilisés et travailler pour toi.
Pourquoi, homme blanc ?
Laisse-nous tranquilles, nous ne voulons pas de tes cols de chemise ni de tes cravates,
Nous n’avons pas besoin de tes routines et contraintes.
Nous voulons la liberté et la joie ancestrales que toutes choses possèdent sauf toi,
Pauvre homme blanc de la race sans bonheur.

4 Myall : Aborigène vivant à la manière traditionnelle.

*

Eucalyptus municipal (Municipal Gum) par Oodgeroo Noonuccal

Eucalyptus de la rue de la ville,
Un dur bitume autour de tes pieds,
Tu devrais être
Dans la fraîcheur foliée des forêts
Parmi les chants d’oiseaux sylvestres.
Ici tu ressembles
À ce pauvre cheval de trait
Castré, brisé, une chose martyrisée,
Harnachée et ceinturée, son enfer prolongé,
Dont la tête basse et la triste mine expriment
Le désespoir.
Eucalyptus municipal, il est si douloureux
De te voir ainsi
Posé sur ton herbe noire de bitume –
Ô mon concitoyen,
Qu’ont-ils fait de nous ?

*

C’est la vie (Life is Life) par Robert Walker

La rose au milieu des épines
ne sent peut-être pas le baiser du soleil chaque matin
et bien qu’elle soit forcée de voler la lumière
retenue dans les branches de ceux qui jettent l’ombre
c’est une rose et elle vit.

*

Isolement carcéral (Solitary Confinement) par Robert Walker

Vous a-t-on déjà demandé de vous déshabiller
Devant une demi-douzaine d’yeux violents,
Pressé contre le mur –
Vous ordonnant d’écarter les jambes et de vous pencher en avant ?

Vous a-t-on déjà claqué une porte au visage
Pour vous mettre à l’écart du monde,
Vous projetant dans l’espace hors du temps –
Dans le néant du silence ?

Vous êtes-vous déjà allongé sur un lit de bois –
Dans un pyjama réglementaire,
Et avez-vous déjà essayé de faire parler un seau –
Dans le plus grand sérieux ?

Avez-vous déjà supplié pour une couverture
Un œil regardant par un trou dans la porte,
Vous frictionnant à cause de l’air froid qui creuse la chair –
Et vous mordant la lèvre inférieure, en disant
………………« S’il vous plaît, monsieur » ?

Avez-vous déjà entendu des cris au milieu de la nuit,
Ou les sanglots d’un prisonnier devenu dément,
Se répéter à l’infini dans l’obscurité –
Menaçant de vous entraîner dans la folie ?

Vous-êtes vous déjà roulé en boule
En priant que vienne le sommeil ?
Êtes-vous déjà resté éveillé des heures durant
Attendant que le matin apporte encore un jour de solitude ?

Si vous n’avez jamais connu l’une de ces choses,
Inclinez la tête et remerciez Dieu.
Car c’est une chose bien étrange
Que ce système de réhabilitation.

*

Messages non reçus (Unreceived Messages) par Robert Walker

Est-ce que je rêve ?
Tu es là.
Je suis là.
…Mais ton regard
..Est au-delà de moi.

………………..Tu parles,
………………..Tes paroles sont claires.
………………..Je parle
………………..Tu n’entends pas.
………………..À l’intérieur – je bouge, troublé.

« Je te connais »
Toi, en écho : « Je te connais ».
Je tends les mains – mais ne touche pas.
Mon corps encore – encore mon corps,
Et j’ai encore échoué
À communiquer.

………………..Mes pieds marchent,
………………..Mon esprit se rappelant les mots que nous nous disions
………………..– mais pas complètement.
………………..La tristesse filtre à travers ma coquille
………………..Et me touche – et je me retourne joyeux.

Dans la file pour le déjeuner
Je dérive à nouveau vers l’oubli,
Las de mes efforts
Pour t’atteindre – te connaître
Comme tu dis me connaître.

La clé tourne – le jour meurt.
Et de nouveau je renais.
Enfant haletant pour recevoir son premier souffle de vie,
Rampant faiblement hors d’un œuf en plastique
Pour faire surface dans une cellule de prison.

Le stylo – automatique
Comme les battements de mon cœur.
La souffrance – une étrangère –
Stoppe tout, sauf mon cœur.
Des larmes acides consument des bris de coquille d’œuf.

Je sens
Et écris la vie dans chaque mouvement.
Le danger de mort dans chaque instant immobile.
Le temps tourne au-dessus de moi comme un vautour,
Puis rampe comme un homme à l’agonie.

Sommeil – la semence de mort
Me plonge dans le désir.
La nuit meurt – et de nouveau je suis conçu
Oublieux de la vie en dehors de ma coquille
Car à nouveau rien de plus qu’un fœtus – attendant ma libération.

*

Okay, soyons franc (Okay, Let’s Be Honest) par Robert Walker

Okay, soyons franc :
Je ne suis pas un saint,
Mais
Je ne suis pas non plus né au paradis.
Okay, okay !
Alors soyons franc :
J’entre et sors de prison
depuis l’âge de onze ans.

Et j’ai été mauvais,
……………méchant
……………et carrément dangereux.
J’ai baigné dans mon sang
dans des hôtels,
des foyers pour adolescents,
des commissariats de police.
J’ai maudit ma peau :
ni blanche ni noire.
Un rien du tout comme les autres
luttant pour être Monsieur Important.

Ouais, alors on me traite de bâtard,
d’animal, de fouteur de merde ;
tandis que mes accusateurs regardent sans réagir mes frères prendre une raclée,
jetés ivres dans des fourgons de police, pleurant après le temps du rêve
Ma mémoire est encore humide des larmes de ma mère
tombant sur la tombe de mon père.
Juste une famille noire comme les autres
seule et perdue dans la foire d’empoigne au centime.

D’aussi loin que je me souvienne,
On m’a toujours fait comprendre ma différence,
Et peu à peu mes souffrances m’ont éduqué :
se battre ou perdre.
« Partial », t’entends-je dire.
Alors essaye d’effacer les cicatrices de mon cerveau,
et montre-moi l’autre versant de ton visage :
celui avec le sourire peint aux couleurs de notre terre sacrée que tu insultes.

« Partial ? » Ouais, mec !
Faut t’y faire, et tout le reste
« Tu es sorti du rang
et t’es fait remettre à ta place.
Alors reste tranquille, » tu dis,
« Tu n’es pas comme les autres,
Tu as de la jugeote, un brillant avenir,
Ce n’est pas la guerre. »

Mais cela ne me dit pas ce que je veux savoir.
Alors dis-moi : pourquoi devons-nous rester dans le rang ?
Pourquoi devons-vous vivre à ta manière, dans un esclavage subtil
Pour avoir les choses qu’on avait pour rien ?
Pourquoi dois-je fermer les yeux
et faire semblant de ne pas voir
ce que tu es en train de faire :
à mon peuple – NOTRE PEUPLE – et à moi ?

Nom d’un chien, mec !
Ce n’est pas le moins du monde partial !
Viens lire la solitude et la confusion
sur les murs de cette cellule de sept sur onze.
Okay, je vais être franc :
Je ne suis pas un saint,
Mais
CLAIREMENT JE NE SUIS PAS NON PLUS NÉ AU PARADIS !

*

Vision (Vision) par Steve Barney

Ma mère est venue me voir
…dans une vision,
…Ma mère pleurait
…parce que, me dit-elle,
…Elle est lasse
…des blessures,
Elle est lasse de porter
…les pesants fardeaux,
…tours d’acier,
…voies de ciment,
…et routes en bitume
…courant sur tout son corps,
Elle me demande de l’aider,
…de les empêcher de prendre le sang
…de ses veines,
Elle me demandait de répondre
à son appel,
Car ma mère est en train de mourir lentement
…mais je ne resterai pas sans rien faire
…à les regarder l’assassiner.
Aide-moi, mon frère,
…à prendre soin de notre mère,
Ô avant de perdre
…mon identité culturelle,
Je reposerai dans les bras de ma mère.

*

Ombres (Shadows) par Joy Williams

Ils passent dans des trains
Recroquevillés avec sérieux derrière des journaux,
Ils sont assis gravement dans des bus,
Ils marchent sans but,
Ils courent si nécessaire.
Ils dorment avec leurs femmes –
S’ils ne peuvent en trouver d’autre,
Ils flattent le riche
Et ignorent le pauvre.
Ils piétinent les sensibles
Et molestent ceux qui sont défense,
Ils sourient sardoniquement au misérable,
Mais n’offrent qu’un mépris hautain,
Au désespéré ils donneront le coup de grâce
Pour l’éternité,
Mais jamais ils ne prennent la peine
De tendre une main secourable
À celui qui est seul.

Ils passent dans des trains
Recroquevillés avec sérieux derrière des journaux,
Ils sont assis gravement dans des bus,
Ils vivent…
……….Ils meurent…
……………Ils s’en foutent !

*

Le Nouvel Hymne vrai (The New True Anthem) par Kevin Gilbert

Malgré ce que dit Dorothée
du pays brûlé par le soleil5
Tu ne l’as jamais vraiment aimé
ni cherché à le rendre grand
tu pollues toutes les rivières
et souilles chaque route
tes graffiti barbares
laissent des cicatrices là où les grands arbres poussent
les plages et les montagnes
sont couvertes de ta honte
l’injustice est le seul maître
malgré tes prétentions à la postérité
les boueuses rivières polluées
sont fermées par des clôtures au regard
des voyageurs et aux assoiffés
pour que paissent les vaches étrangères
une tyrannie domine à présent ton âme
aveugle à ta propre image
une dureté et des mœurs grossières
la marque à présent des tiens

Australie ô Australie
tu pourrais être fière et libre
nous pleurons d’amère angoisse
devant ta haine et tyrannie
corps noirs balafrés frissonnants
humanité enchaînée
vol de terres et meurtre racial
tu te vantes de tes gains
en copeaux de bois et uranium
la mort angoissée que tu répands
laissera aux enfants du pays
un héritage mort
Australie ô Australie
tu pourrais être grande et libre
nous pleurons d’amère angoisse
devant ta haine et tyrannie

5 « Malgré ce que dit Dorothée… » : La femme de lettres australienne (blanche) Dorothea Mackellar est l’auteur d’un des poèmes les plus célèbres en Australie, Mon pays (My Country), 1908, qui commence par ces mots : « J’aime un pays brûlé par le soleil… » et doit passer pour une sorte de poème national ou d’hymne non officiel.